Hướng dẫn chung


Đăng tin Hot?

Kiểm tra tin đã đăng?

Đăng kèm hình ảnh?

Sửa tin đã đăng?

Up tin?

Hình thức thanh toán?

Kiểm tra tin đã đăng?

Cập nhật: 03/03/2016 20:05| 3.009


 

Bạn có thể kiểm tra tình trạng tin rao vặt sau khi đã đăng tin:

 

- Cách 1: nếu có đăng nhập tài khoản thành viên khi đăng tin thì bạn vào Trang cá nhân của tài khoản đó để theo dõi tình trạng tin rao vặt.

 

- Cách 2: không dùng tài khoản thành viên khi đăng tin? Thì khi đăng tin bạn đã được yêu cầu nhập MẬT KHẨU SỬA TIN, sử dụng chức năng KIỂM TRA TIN RAO VẶT ĐÃ ĐĂNG để theo dõi tình trạng tin.


Lên trên